top of page

Privacyverklaring

Privacyverklaring Stichting Netwerk Zoetermeer

Stichting Netwerk Zoetermeer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens

Stichting Netwerk Zoetermeer

Argonstraat 80

2718SN Zoetermeer 

+31 (0)79 - 3161616

info@netwerkzoetermeer.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Stichting Netwerk Zoetermeer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam

 • Voorletter(s)

 • Geslacht

 • Bedrijfsnaam

 • Functie

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer(s)

 • E-mailadres(sen)

 • BTW nummer

 • Bankrekeningnummer

 • Pasfoto

 • Inschrijving KvK

 • Indien van toepassing NAW- en contactgegevens van je        gast(en)/introducé(s)

 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld in correspondentie en telefonisch. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Stichting Netwerk Zoetermeer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Voor het uitvoeren van onze dienstverlening en het uitvoeren van overeenkomsten

 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

 • Relatiebeheer

 • Je te informeren over onze diensten, bijeenkomsten, activiteiten en evenementen

 • Je uit te kunnen nodigen voor bijeenkomsten, activiteiten en evenementen

 • Je aanmelding voor bijeenkomsten, activiteiten en evenementen (In geval van een medeorganisator voor de betreffende bijeenkomst/activiteit/evenement kunnen NAW- en contactgegevens met hen gedeeld worden)

 • Leden met elkaar in contact brengen

 • Je bedrijfspresentatie op onze website en via de Netwerk Zoetermeer Businessclub App

 • Facturatie.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Netwerk Zoetermeer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Stichting Netwerk Zoetermeer) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Stichting Netwerk Zoetermeer bewaart je persoonsgegevens, maar nooit langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Stichting Netwerk Zoetermeer verkoopt je gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Stichting Netwerk Zoetermeer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Stichting Netwerk Zoetermeer gebruikt functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website(s) wordt opgeslagen in de browser op jouw computer, tablet of smartphone.

 

Functionele cookies

De functionele cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Analytische cookies

Naast functionele cookies plaatsen we ook standaard analytische cookies. Dat zijn niet-functionele cookies, omdat ze niet nodig zijn om de website goed te laten werken. Wij maken gebruik van analytische cookies om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Denk aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze manier kunnen wij de communicatie beter afstemmen op de behoeften van de websitebezoekers. Stichting Netwerk Zoetermeer kan niet zien wie (of welk systeem of apparaat) haar website bezoekt. Google kan dit als aanbieder van de dienst wel, maar kan dit niet relateren aan privacygevoelige informatie. Ook mogen zij deze informatie niet voor andere doeleinden gebruiken en niet overdragen aan derden zonder gerechtelijk bevel daartoe. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

 

Foto’s/video-opnamen

Gedurende bijeenkomsten, evenementen en andere activiteiten kunnen er, voor promotionele doeleinden, mogelijk foto’s en/of video-opnamen gemaakt worden welke in sommige gevallen gepubliceerd worden. Hierop kun je mogelijk herkenbaar in beeld staan. Deze beelden dienen niet ter identificatie van de bezoekers aan een bijeenkomst, evenement of activiteit. Ze dienen slechts als middel om de nieuwswaarde te verhogen en om een sfeerindicatie te geven. Wanneer je als bezoeker/deelnemer niet in beeld wilt komen, dan kun je dat van tevoren bij ons aangeven. Dan houden wij hier rekening mee. De beelden worden gebruikt voor onze websites, voor diverse socialmediakanalen, voor persberichten, voor de Netwerk Zoetermeer Businessclub App en voor het Businessclubmagazine LINK. Bij het plaatsen op een van deze media wordt altijd beoordeeld of ze niet aanstootgevend zijn. Bezoekers van evenementen worden van te voren via de huisregels van het evenement geïnformeerd over het maken van foto’s/video-opnamen. Indien er toch een foto/video-opname is gepubliceerd die je privacy aantast, stuur dan een e-mail naar info@netwerkzoetermeer.nl onder vermelding van de referentie naar de foto/video-opname.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door Stichting Netwerk Zoetermeer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je het recht hebt de persoonsgegevens te ontvangen die wij van jou verwerken. Deze gegevens kun je vervolgens zelf opslaan voor persoonlijk (her)gebruik of doorgeven aan een andere organisatie.

 

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@netwerkzoetermeer.nl.

 

Stichting Netwerk Zoetermeer wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via deze link.  

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Stichting Netwerk Zoetermeer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@netwerkzoetermeer.nl

 

Wat moet je nog meer weten?

Als we een fundamentele wijziging aanbrengen in deze privacyverklaring, dan kan je in ieder geval zien aan het kenmerk en de datum van deze verklaring of dit ook de versie is die jij eerder hebt gelezen.

Netwerk Zoetermeer, 1 februari 2024, versie 4

bottom of page