top of page

Samen criminaliteit bestrijden

Het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing (NPC) is een samenwerkingsverband van de overheid en het bedrijfsleven. Het NPC werkt vanuit een meerjarig actieprogramma samen bij de aanpak van verschillende vormen criminaliteit tegen en gefaciliteerd door het bedrijfsleven. De samenwerking heeft als doel het terugdringen en voorkomen van deze criminaliteit en het versterken van de aanpak door het stimuleren en het intensiveren van publiek-private samenwerking op nationaal, regionaal en lokaal niveau.


In het onderzoek 'Samen criminaliteit bestrijden' worden de actuele vormen van criminaliteit, waar het bedrijfsleven mee te maken heeft, geïnventariseerd. Dit wordt onder andere gedaan door deskresearch, een online survey onder ondernemers en interviews. Op deze manier kan het NPC zich richten op de juiste opgaves en de nieuwe prioriteiten, waarbij het kan rekenen op een breed draagvlak vanuit het bedrijfsleven.


Vind je de aanpak van criminaliteit in relatie tot jouw onderneming van belang? Vul dan de vragenlijst in en geef aan welke onderwerpen volgens jou aangepakt moeten worden. Je kunt de vragenlijst invullen via deze link.

Коментари


bottom of page