top of page

Omgevingsvisie Zoetermeer 2040


Op 20 april heeft het college een positief besluit genomen over de omgevingsvisie ‘’Zoetermeer 2040’’. Tijdens het samenstellen van de omgevingsvisie, die een aantal flinke uitdagingen kent voor de toekomst van Zoetermeer, zijn in het afgelopen jaar de RVOZ en Floravontuur als vertegenwoordigers van het Zoetermeerse bedrijfsleven ook geconsulteerd.

De nu voorliggende ontwerpvisie is een overkoepelend beleidsstuk voor de sociale, economische en ruimtelijke ontwikkeling van de stad. Het is een ambitieus document geworden en dit is ook nodig. Netwerk Zoetermeer is blij met het credo: “Samen de toekomst van Zoetermeer vormgeven”. Hoe dit bundelen van krachten en de beoogde participatie wordt aangepakt is te lezen in de bijlagen van dit nieuwsbericht.

De omgevingsvisie wordt ter vaststelling aan de gemeenteraad voorgelegd op maandag 14 juni. De raadsvergadering is te volgen via de website van de gemeente.

Download hier:

bottom of page