top of page

Nieuw College van B&W geïnstalleerd

Op 8 juni 2022 is het nieuwe college van Zoetermeer gepresenteerd en geïnstalleerd. De komende vier jaar zullen zes wethouders (VVD, LHN, PDvZ, Zó! Zoetermeer, CDA en ChristenUnie-SGP) aan de slag gaan met het - ongeveer tegelijkertijd - gepresenteerde coalitieakkoord 'Samen doen wat nodig is'.

Als businessclub zal Netwerk Zoetermeer met grote regelmaat het college vragen aanwezig te zijn bij onze bijeenkomsten. Afhankelijk van de bijeenkomst zal ook worden gevraagd om een bijdrage aan te leveren of om met onze ondernemers en werkgevers in gesprek te gaan.

De (beoogde) portefeuilleverdeling is hieronder weergegeven.


Formateur met de wethouders en de fractievoorzitters van de coalitiepartijen. (Fotograaf: Fotoflex.nl)


Jan Iedema - VVD

 • Financiën

 • Stedelijke ontwikkeling (Entree en Binnenstad)

 • Economie & Arbeidsmarkt

 • Innovatie & Dutch Innovation Park

 • Citymarketing & Evenementen

 • Personeel & Organisatie

Wijkwethouder: Centrum (Driemanspolder, Dorp en Binnenstad) en Noordhove


Ronald Weerwag - LHN

 • Wonen

 • Sport

 • Ruimtelijke ontwikkeling

 • Wijkgericht werken

 • Vergunningverlening het project Bleizo

Wijkwethouder: De Leyens en Palenstein


Willeke Mertens - PDvZ

 • Kunst & Cultuur

 • Stadsarchief

 • Inwonersoverleg

 • Grondzaken

 • Afval

 • Facilitaire zaken

Wijkwethouder: Seghwaert


Marijke van der Meer - Zó! Zoetermeer

 • Jeugd

 • Groen en openbare ruimte

 • Toegankelijkheid

 • Onderwijs

 • Dienstverlening

 • Informatisering en automatisering

 • Vastgoed

Wijkwethouder: Rokkeveen


Ingeborg ter Laak - CDA

 • Zorg & welzijn

 • Inburgering & asielbeleid

 • Verkeer & mobiliteit

 • Programma Meerzicht

 • Programma Innovatie sociaal domein

Wijkwethouder: Oosterheem en Meerzicht


Bouke Velzen - CU/SGP

 • Armoedebeleid

 • Sociale zaken

 • Inkomen (inclusief schuldhulpverlening

 • Duurzaamheid & energietransitie

 • Project Buytenwegh

Wijkwethouder: Buytenwegh


Het bestuur en kantoor van Netwerk Zoetermeer wensen het nieuwe college veel succes in de komende vier jaar met het verder bouwen aan onze prachtige stad.

Kommentare


bottom of page