top of page

Netwerk Zoetermeer draagt bij aan aantrekkelijke bedrijventerreinen

Aantrekkelijke bedrijventerreinen en winkelgebieden maken een stad aantrekkelijk om mee zaken te doen. Precies daarom trekt de gemeente Zoetermeer binnenkort de stad in, om samen met de ondernemers in gesprek te gaan over het verbeteren van de aantrekkelijkheid van de bedrijventerreinen in de stad. Netwerk Zoetermeer onderkent het belang van een goede samenwerking op dit vlak en draagt graag bij aan de invulling van deze inventarisatie en aan het realiseren van de doelstellingen.


Juist op het gebied van schoon-heel-veilig, maar ook op andere gebieden die de ondernemers raken, zijn er agendapunten die baat hebben bij een collectieve aanpak. Zo valt er naast een goed verzorgde buitenruimte ook veel voordeel te behalen bij een gezamenlijke aanpak van klimaatadaptatie en energietransitie. Als betrokken businessclub ondersteunt Netwerk Zoetermeer de gemeente bij de subsidieaanvraag voor het vergroten van de organisatiegraad op de Zoetermeerse bedrijventerreinen.


Wij zien het belang in van een soepel lopende inventarisatie van wensen en behoeften per bedrijventerrein. Daarom worden in de komende periode de eerste gesprekken opgestart, waarbij ook Netwerk Zoetermeer betrokken zal zijn.

Nog dit jaar wordt de subsidieaanvraag voor dit project bij de Provincie Zuid-Holland ingediend. We houden je via onze nieuwspagina op de hoogte van de ontwikkelingen!

Comments


bottom of page