top of page

Leren Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Businessclubdeelnemer Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Zoetermeer (MVOZ) streeft ernaar om het maatschappelijk verantwoord ondernemen in Zoetermeer te stimuleren door bedrijven te ondersteunen met de praktische vertaling naar hun bedrijfsvoering. Door middel van haar maandelijkse ‘MVO-Cafés’ ondersteunt en adviseert MVOZ bedrijven in Zoetermeer met het praktisch inzetten van MVO en duurzaamheid.


Bij het volgende MVO-Café zal de focus liggen op de energiecrisis. Leer over de innovaties als de EcoSwitch en Karbonik. Interesse om het tweede café van MVOZ bij te wonen? Het vindt plaats in het Stadstheater op donderdag 24 november. Opgeven kan via info@mvoz.nl o.v.v. naam en aantal personen.Comments


bottom of page