top of page

Charlie Aptroot nieuwe voorzitter Netwerk Zoetermeer


Tijdens de interactieve online netwerkbijeenkomst, georganiseerd op woensdagmiddag 7 april voor de leden van de eigen businessclub, is Charlie Aptroot gepresenteerd als de nieuwe voorzitter van Netwerk Zoetermeer. Oud-burgemeester Aptroot volgt hiermee Anke van As én Benita van Wegen op. Zij stonden beiden, als gevolg van de fusie tussen Floravontuur Promotie Zoetermeer en ondernemersvereniging RVOZ, sinds 1 januari van dit jaar aan het roer van de stichting. Met het aantreden van Aptroot als voorzitter doen de oud-voorzitters een stapje terug op bestuurlijk niveau, maar zij dragen het voorzitterschap uiteraard met warme hand over aan de nieuwe preses.

Charlie Aptroot gaat per direct met volle energie van start. ‘Netwerk Zoetermeer heeft zichzelf met de fusie een aantal ambitieuze doelen gesteld, zowel op het vlak van het ondernemersklimaat als op vlak van verbinden.’ zegt Aptroot. ‘Het lijkt het mij een mooi vooruitzicht om de businessclub de komende periode verder te zien groeien, iets waar ik met plezier aan meewerk. Daarnaast denk ik graag mee met het bestuur en het kantoor over het vernieuwde beleid van Netwerk Zoetermeer. Hierin staat als vanouds de binding tussen het bedrijfsleven en de andere sectoren in de stad centraal.’ Aptroot doelt hiermee niet alleen op de evenementen- en vrijetijdssector, die een belangrijke rol inneemt in het Zoetermeerse citymarketingbeleid, maar ook op de onderlinge binding in de stad in het kader van ondernemers- en vestigingsklimaat.

Comments


bottom of page