top of page

Bestedingsregeling coronatoegangsbewijscontrole

Het Rijk heeft geld beschikbaar gesteld voor de controle op coronatoegangsbewijzen. Voor Zoetermeer gaat dit over een bedrag van €322.743,-. Dit bedrag is beschikbaar gesteld voor onder andere alle horeca, culturele instellingen en sportaanbieders die activiteiten organiseren die nog in 2021 plaatsvinden. Op 9 november is de bestedingsregeling goedgekeurd door het college van burgemeesters en wethouders. Iedere aanvrager kan maximaal €1.000,- reserveren voor de kosten die gemaakt (gaan) worden. De aanvraag kan vanaf 15 november gedaan worden.Hoe vraag je de bestedingsregeling aan?

 1. Maak een realistische opgave (bijvoorbeeld een offerte van een beveiligingsbedrijf), van de te maken kosten en stuur deze vanaf 15 november naar horecatijd@zoetermeer.nl

 2. Zorg ervoor dat je in de mail duidelijk aangeeft vanuit welke organisatie de aanvraag wordt gedaan

 3. Wanneer de reservering akkoord is, krijg je een antwoordbrief dat het aangevraagde bedrag 1 maand wordt gereserveerd

 4. Is de reservering niet akkoord, dan krijg je een weigeringsbrief waarin wordt aangegeven waarom de reservering niet akkoord is. Bijvoorbeeld wanneer de activiteit na 31 december 2021 plaatsvindt

 5. Krijg je een akkoord, dan kun je personeel inhuren en/of het materiaal aanschaffen dat is aangevraagd

 6. Maandelijks stuur je een factuur naar de gemeente. Gegevens waar de factuur aan moet voldoen zal in de brief staan waarin het akkoord staat

Aandachtspunten

 • De volgorde van binnenkomst bepaalt wie er in aanmerking komt voor een bijdrage

 • Is het plafond bereikt (het maximale subsidiebedrag van €322.743,-), dan worden er geen reserveringen meer geregistreerd.

 • De reservering vervalt wanneer de eerste factuur niet binnen 1 maand na de reserveringsdatum bij de gemeente is ingeleverd

 • Bevoorschotting is niet mogelijk

 • Mocht het gebeuren dat er meer geld wordt aangevraagd dan er beschikbaar is, dan kan het zijn dat je aanvraag niet of slechts gedeeltelijk wordt goedgekeurd

Het is ook mogelijk om, onder voorwaarden, centrale controleposten in te richten. Hiervoor kun je ook contact opnemen via horecatijd@zoetermeer.nl.


Via onderstaande PDF lees je de volledige bestedingsregeling.

Bestedingsregeling coronatoegangsbewijscontrole
.pdf
Download PDF • 180KB

Comentarios


bottom of page