top of page

Uitnodiging Themabijeenkomst Ruimtelijke Strategie Zoetermeer - Economie

Beste Zoetermeerse ondernemers,

 

Zoetermeer groeide in korte tijd van een dorpsgemeenschap met nog geen 10.000 inwoners toen tot een samenleving met meer dan 128.000 inwoners nu. Het is een stad die nooit stil staat. Een stad van ontwikkeling. De stad staat ook de komende jaren voor grote uitdagingen, ontwikkelingen en keuzes als het gaat om thema’s zoals wonen, mobiliteit, energie, groen, economie en voorzieningen. De keuzes die we nu maken hebben invloed op de stad van straks. Graag nodigen wij u uit om met ons in gesprek te gaan over thema’s die u als ondernemer raken. Denk aan het vestigingsklimaat, de verduurzamingsopgave, ruimte voor ondernemers om zich te vestigen en/of uit te breiden. De bijeenkomst is op maandag 1 juli van 15.00 tot 17.00 uur in Pop-Up Expo ONS Zoetermeer aan het Stadhuisplein 21 in Zoetermeer. Aanmelden kan via deze link.


Ruimtelijke Strategie Zoetermeer 2040

De gemeente Zoetermeer werkt aan de Ruimtelijke Strategie. Deze strategie is de ruimtelijke vertaling van de Visie Zoetermeer 2040. De strategie geeft richting aan het gebruik en de ontwikkeling van de ruimte om ons heen. Doel van de strategie is om bij te dragen aan een geordende, functionele en aantrekkelijke leefomgeving, die voldoet aan de behoeften en wensen van de samenleving. Economie is daarin een belangrijke pijler. Het betrekken van ondernemers zoals u, is essentieel. U bent degene die gebruik maakt van de ruimte en kunt van daaruit waardevolle inzichten en bijdragen leveren voor de strategie. Wat speelt er bij ondernemers? Welke ontwikkelingen komen op het bedrijfsleven af? Wat is er nodig om te kunnen (blijven) ondernemen in Zoetermeer? Vragen waar wij graag met u over in gesprek gaan. Door deel te nemen aan dit gesprek heeft u invloed op de te maken keuzes.

 

Programma

  • Opening en toelichting Ruimtelijke Strategie door Harm Warris, Programmamanager Ruimtelijke Strategie Zoetermeer 2040.

  • In gesprek over:

  • Ruimte bieden aan bedrijven in een tijd waarin ruimte schaars is, welke mogelijkheden zijn er, hoe kunnen die benut worden en wat is daarvoor nodig?

  • Een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Zoetermeer, wat zijn de (ruimtelijke) randvoorwaarden?

  • Verduurzamen is onontkoombaar, wat betekent dat voor u en wat heeft u daarvoor nodig??

  • Terugkoppeling gesprekken

  • Afsluiting  

 

Locatie

De bijeenkomst vindt plaats in de Pop-Up Expo ONS Zoetermeer – Toen, nu en straks aan het Stadhuisplein 21. Op deze locatie is ook een tentoonstelling. Daar wordt getoond hoe Zoetermeer zich in de tijd heeft ontwikkeld en blijft ontwikkelen, zodat Zoetermeer nu en straks een stad blijft waar het fijn wonen, recreëren, werken en ondernemen is.  Zeker de moeite waard om te bekijken!

 

Bent u aanwezig?

Wij hopen van harte dat u deel wilt en kunt nemen aan het gesprek. Zo kunnen we samen bouwen aan het Zoetermeer van straks. U kunt zich aanmelden via deze link (zie ook eerder gemeld).

 

Niet in de gelegenheid deel te nemen?

Bent u niet in de gelegenheid deel te nemen? Wandel dan een keer binnen bij onze tijdelijke Pop-Up Expo ONS Zoetermeer – toen, nu en straks. De expo is open op vrijdag en zaterdag van 12:00 tot 17:00 uur. Op vrijdagen is er altijd een medewerker van gemeente Zoetermeer aanwezig. Lees meer hierover op www.zoetermeer.nl/rsz.

Comments


bottom of page