top of page

Platform Ondernemersklimaat Zoetermeer in oprichting

Een heel belangrijk onderdeel van de fusie tussen RVOZ en Floravontuur is de oprichting van het Platform Ondernemersklimaat Zoetermeer: een krachtig onafhankelijk platform dat de belangen van Zoetermeerse ondernemers behartigt en het ondernemersklimaat in Zoetermeer verbetert.

Met verschillende belangenbehartigers uit de stad en de omgeving wordt vanuit het RVOZ-gedachtegoed een zo groot mogelijke afspiegeling van ondernemend Zoetermeer bijeengebracht. Het streven is om - via de deelnemende stakeholders en brancheorganisaties - iedere Zoetermeerse ondernemer aan te laten sluiten bij het Platform.

De eerste bijeenkomst van het platform in oprichting wordt georganiseerd door Benita van Wegen en Sebastiaan Smits op dinsdag 11 mei. Via een inventarisatie van behoeften en mogelijkheden bij de aanwezige ondernemers en vertegenwoordigers ontstaat het plan van aanpak. Het streven is om gedurende dit kalenderjaar het platform te professionaliseren tot een constructieve lobbyorganisatie voor het Zoetermeerse bedrijfsleven.

Wil je meer weten over de opzet van het nieuwe platform of heb je hier ideeën over, neem dan contact op met Sebastiaan Smits: secretariaat@rvoz.nl.

Comments


bottom of page