top of page

Ontwerp omgevingsvisie Zoetermeer 2040

Een nieuwe koers voor ZoetermeerAl uw leden weergeven


Maandag 21 juni heeft de gemeenteraad de ontwerp omgevingsvisie Zoetermeer 2040 vastgesteld. De visie geeft antwoord op de vraag wat we moeten doen om te zorgen dat Zoetermeer ook op langere termijn een prettige stad in het groen blijft. Een stad waar iedereen fijn kan wonen, werken

en recreëren.

De ontwerp omgevingsvisie ligt van 25 juni tot en met 5 augustus 2021 ter inzage bij de Omgevingsbalie in het Stadhuis-Forum aan de Engelandlaan 502. Iedereen kan tot en met 5 augustus 2021 zijn of haar zienswijze over de ontwerp omgevingsvisie Zoetermeer 2040 geven.

Kijk voor meer informatie over wat de ontwerp omgevingsvisie Zoetermeer 2040 inhoudt op de website.

Коментарі


bottom of page