top of page

Bereikbaar Haaglanden & Rijnland gaat op in Zuid-Holland Bereikbaar

Onze mobiliteitspartner Bereikbaar Haaglanden & Rijnland zal per 1 januari samen met BEREIK! en De Verkeersonderneming opgaan in de nieuwe publiek private samenwerkingsorganisatie, genaamd Zuid-Holland Bereikbaar. Daarmee worden de krachten gebundeld in een nieuwe uitvoeringsorganisatie.


In Zuid-Holland Bereikbaar werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente Den Haag, gemeente Rotterdam, ProRail en het Havenbedrijf Rotterdam samen aan bereikbaarheid en de daarmee noodzakelijke mobiliteitstransitie.


Een nieuwe naam maar met de vertrouwde en op enige termijn zelfs uitgebreidere dienstverlening. De mobiliteitsadviseurs van Bereikbaar Haaglanden & Rijnland zullen nog steeds bekijken hoe het mobiliteitsbeleid van jouw bedrijf aan te passen is. Ook komt er een gerichte aanpak om logistieke bedrijven te adviseren en ondersteunen bij het verduurzamen van hun transportstromen. Een prioriteit voor de komende jaren is de bouwlogistiek.


Nieuw in de samenwerking is dat de verkeersmanagement expertise kan worden ingezet. Hierdoor kan er beter en tijdiger ingespeeld worden op de komende knelpunten en kan de nieuwe organisatie beter informeren over de werkzaamheden.


Namens het bestuur en alle medewerkers van Netwerk Zoetermeer wensen we Zuid-Holland Bereikbaar veel succes in deze mooie nieuwe samenwerking.


Yorumlar


bottom of page