top of page

MKB-Nederland zoekt dialoog met GWW-ondernemers

Inkoop en aanbesteden is een belangrijke zaak voor ondernemers en voor aanbestedende diensten. Er wordt immers € 1.500 per inwoner per jaar aanbesteed door een gemeente. MKB-Nederland, VNO-NCW, VNG, Ministerie van EZK en Pianoo werken samen aan het project Beter Aanbesteden. Dit programma heeft als doel om de aanbestedingspraktijk te verbeteren.

Inkopers en verkopers beleven aanbestedingen ieder op hun eigen manier. Om de aanbestedingspraktijk te kunnen verbeteren moeten aanbestedende diensten en ondernemers goed met elkaar kunnen samenwerken. MKB-Nederland wil hiervoor graag in gesprek met elkaar.


MKB-Nederland organiseert in samenwerking met Regio-Ingenieur een kleinschalige netwerksessie, waar ca. 25 inkopers en 25 bedrijven aanwezig zullen zijn om samen in gesprek te gaan. Is jouw onderneming actief in de grond-, weg- en waterbouwsector (GWW) en lijkt dit je een interessant thema? MKB nodigt je dan graag uit voor de Netwerksessie: Inkoop versus Verkoop, op 13 oktober 2022. Meer informatie over de sessie vind je hier. Aanmelden kan via dit formulier.


Comments


bottom of page